English to Slovak Meaning of break - prestávka


Break :
prestávka

prestávka, zlomiť, rozbitie, zlomenina, rázštep, priepasť, kút, prerušiť, rozísť sa, oddelenie, medzera, rozpustenie, rozdelenie, represie, zdržanlivosť, skontrolovať, porušenie, prechod, výbuch, štiepenie, štěpnost, rezná rana, sloboda, brúsiť, pečiatka, chrúmať, prekážka, strata, deprivácie, zrúcanina, odklad, oneskorenie, zastavenie, zavesenie, vzhľad, vznik, zjavenie, vtelenie, odčítanie, počítanie, dedukcie

prestávka, rozložiť, rozdrviť, strofa, granúl, oslabiť, prerušiť, rozpustiť, zhrešiť, rozdeliť, javí, prísť, pružina, vyvinúť, expresné, oznámiť, vydať, dýchať, rozštiepiť, rozdrviť na kusy, zlomenina, roztrhnutiu, roztrieštiť, redukovať, odstrániť, uraziť, pokaziť, nahnevať, byť objavený, vyjsť, vyjsť najavo, mangeľ, rez, oddelený, brániť, odhaliť, publikovať, dať, zrušiť, rozvetvený, porušiť, porušenie, odporovať, prekročiť, potlačiť, sadni si na, podmaniť, krotiť, ísť do konkurzu, zlyhať, poprsia, konkurzu, vypovedať, určiť, zomrieť, koniec, odlomiť, byť hotový s, vyhostiť, spôsobí spustenie, pauza, byť oneskorený, odložiť, prestať, odročiť, nechať cez, prepuknúť, vedieť, dosah poznanie

prestávkarozbíjanieprestávky
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
prestávka
5. recess ::
výklenok
6. disintegrate ::
rozložiť
7. crush ::
rozdrviť
8. stave ::
strofa
9. kibble ::
granúl
10. impair ::
oslabiť
11. interrupt ::
prerušiť
12. disband ::
rozpustiť
13. transgress ::
zhrešiť
14. discontinue ::
prerušiť
15. split ::
rozdeliť
17. appear ::
javí
18. arrive ::
prísť
19. come ::
prísť
20. spring ::
pružina
21. evolve ::
vyvinúť
22. express ::
expresné
23. disclose ::
oznámiť
24. bring out ::
vydať
25. breathe ::
dýchať
26. cleave ::
rozštiepiť
27. crush into pieces ::
rozdrviť na kusy
28. fracture ::
zlomenina
29. tear ::
roztrhnutiu
30. shatter ::
roztrieštiť
31. reduce ::
redukovať
32. remove ::
odstrániť
33. offend ::
uraziť
34. crack ::
crack
35. spoil ::
pokaziť
36. make angry ::
nahnevať
37. be discovered ::
byť objavený
38. come out ::
vyjsť
39. transpire ::
vyjsť najavo
40. mangle ::
mangeľ
41. cut ::
rez
42. separate ::
oddelený
43. obstruct ::
brániť
44. reveal ::
odhaliť
45. publish ::
publikovať
46. put ::
dať
47. annul ::
zrušiť
48. divide ::
rozdeliť
49. furcate ::
rozvetvený
50. violate ::
porušiť
51. breach ::
porušenie
52. infringe ::
porušiť
53. contravene ::
odporovať
54. overstep ::
prekročiť
56. suppress ::
potlačiť
57. inhibit ::
potlačiť
58. sit on ::
sadni si na
59. subdue ::
podmaniť
60. tame ::
krotiť
61. go into bankruptcy ::
ísť do konkurzu
62. fail ::
zlyhať
63. bust ::
poprsia
64. bankrupt ::
konkurzu
65. terminate ::
vypovedať
66. determine ::
určiť
67. pass away ::
zomrieť
68. dissolve ::
rozpustiť
69. end ::
koniec
70. break off ::
odlomiť
72. be through with ::
byť hotový s
73. expel ::
vyhostiť
74. cause to run ::
spôsobí spustenie
75. pause ::
pauza
76. be delayed ::
byť oneskorený
77. adjourn ::
odložiť
78. defer ::
odložiť
79. cease ::
prestať
80. prorogue ::
odročiť
81. leave over ::
nechať cez
82. burst out ::
prepuknúť
83. know ::
vedieť
84. ken ::
dosah poznanie
85. breakdown ::
zlomiť
88. breakage ::
rozbitie
90. cleft ::
rázštep
91. chasm ::
priepasť
92. nook ::
kút
93. breakup ::
rozísť sa
94. intermission ::
prestávka
95. separation ::
oddelenie
96. hiatus ::
medzera
97. dissolution ::
rozpustenie
98. severance ::
rozdelenie
99. repression ::
represie
100. restraint ::
zdržanlivosť
101. check ::
skontrolovať
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
porušenie
105. contravention ::
porušenie
107. crossing ::
prechod
108. burst ::
výbuch
109. fission ::
štiepenie
110. cleavage ::
štěpnost
111. eruption ::
výbuch
112. laceration ::
rezná rana
113. freedom ::
sloboda
114. grind ::
brúsiť
116. stamp ::
pečiatka
117. champ ::
chrúmať
118. hindrance ::
prekážka
119. impediment ::
prekážka
120. obstacle ::
prekážka
122. loss ::
strata
124. deprivation ::
deprivácie
125. ruin ::
zrúcanina
126. deferment ::
odklad
128. delay ::
oneskorenie
129. cessation ::
zastavenie
130. suspension ::
zavesenie
132. appearance ::
vzhľad
133. emergence ::
vznik
134. apparition ::
zjavenie
135. incarnation ::
vtelenie
136. subtraction ::
odčítanie
137. reckoning ::
počítanie
138. deduction ::
dedukcie
Antonyms
1. advance ::
záloha
2. elevate ::
povýšiť
3. promote ::
podporovať
4. raise ::
vychovávať
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
I will break this.
I will break this!

I will BREAK this. I will BREAK this!

Breaking Bad Season 2, Episode 7

Half the men, women, and children
in this foul city break the sacred laws.

Half the men, women, and children in this foul city BREAK the sacred laws.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

What do you say?
We could both use a break.

What do you say? We could both use a BREAK.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19

Break them from the inside out.

Break them from the inside out.

Money Heist Season 3, Episode 8

I'm so happy, my water could break!

I'm so happy, my water could BREAK!

Money Heist Season 3, Episode 3

English to Slovak Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Slovak language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Slovak and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Slovak, break meaning in Slovak, break definition, examples and pronunciation of break in Slovak language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History