English to Slovak Meaning :: take

Take :
trvať
odrátať, užívať, urobiť, užiť, vziať, vziať si, brať, odnosiť, uviesť, zobrať, mať, odsunúť, odstrániť, stiahnuť, viesť, zapôsobiť, odobrať, odniesť, odnášať, odviesť, zmocniť sa, obsadiť, uniesť, napadnúť, nadobudnúť, získať, vyhrať, prenajať si, ujať sa, skonfiškovať, chytať, chytiť, dostať, uchopiť, vziať k sebe, odniesť si, spoľahnúť sa, chápať, nazdávať sa, považovať, trvať, stráviť, vyžadovať, žiadať si, vyberať si partnera, súložiť, vydať sa, kúpiť si, zjesť, prejednať, vdýchnuť, robiť fotografie, zabrať, zaberať, dať sa, zdolať, prilákať, zaujať, zaujímať sazáber, korisť, úlovok, výnos, výťažok - trvaťtrvaťberie
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(2) the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
Verb(1) carry out(2) require (time or space(3) take somebody somewhere(4) get into one's hands, take physically(5) take on a certain form, attribute, or aspect(6) interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression(7) take something or somebody with oneself somewhere(8) take into one's possession(9) travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route(10) pick out, select, or choose from a number of alternatives(11) receive willingly something given or offered(12) assume, as of positions or roles(13) take into consideration for exemplifying purposes(14) require as useful, just, or proper(15) experience or feel or submit to(16) make a film or photograph of something

Show Examples
(+)

(1) don't take it home(2) Incidentally, the camera allows us to take snapshots while it is recording a video.(3) I raised my camera to take a photograph of this to send to Midland Mainline.(4) If we take Baghdad as an example, there was incredible chaos after the war.(5) I take your point, and agree somewhat, but disagree somewhat.(6) verbs which take both the infinitive and the finite clause as their object(7) do you take sugar?(8) In any case, Coyle's men did take a first minute lead with Dens defender Bobby Mann at fault.(9) When a compositor had set up his take he deposited the type set up by him on a galley upon the galley-bank, and deposited the copy from which he had set up the type in a drawer or box, or upon a table or shelf.(10) There are more clean-ups, and when Wallace is happy, producer Tony Platt calls for a take .(11) Don't take anything that Gibson wrote about as gospel on what Voudoun is about.(12) They take the shortest possible route but do not know the height of their vehicle.(13) He reached out to take her hand, but halted, his attention turning elsewhere.(14) what age do you take her to be?(15) I have always advocated that players must stand up and take criticism and accept that.(16) When she looked up at him he placed a fresh smile upon his lips and reached out to take her hand.
Related Words
(1) take care ::
starať sa
(2) take it easy ::
pokojne
(3) take out ::
vyňať
(4) take place ::
prebiehať
(5) take up ::
prevziať
(6) take a bow ::
vezmi si luk
(7) take a shower ::
osprchovať sa
Synonyms
Verb
1. lay hold of ::
chopiť
2. remove ::
odstrániť
3. extract ::
výťažok
4. drink ::
piť
5. capture ::
zajatí
6. steal ::
kradnúť
7. subtract ::
odčítať
8. occupy ::
obsadiť
9. rent ::
nájomné
10. accept ::
súhlasiť
11. pick ::
vyzdvihnúť
12. consider ::
zvážiť
13. ascertain ::
zistiť
14. write ::
zapísať
15. bring ::
priniesť
16. escort ::
sprievod
18. derive ::
odvodiť
19. receive ::
obdržať
20. act on ::
jednať
21. regard as ::
považovať za
22. assume ::
predpokladať
23. understand ::
rozumieť
24. captivate ::
upútať
25. endure ::
vydržať
27. study ::
študovať
28. last ::
posledná
29. require ::
vyžadovať
30. wear ::
nosenie
31. be effective ::
byť účinný
32. select ::
vybrať
33. take on ::
brať na seba
34. get hold of ::
chytiť
36. subscribe ::
predplatiť
37. conduct ::
správanie
38. film ::
film
39. get ::
dostať
40. have ::
mať
41. drive ::
pohon
42. call for ::
vyžadovať
43. make ::
urobiť
44. exact ::
presný
45. carry ::
niesť
46. claim ::
pohľadávka
47. charter ::
charta
48. aim ::
cieľ
49. contain ::
obsahovať
50. read ::
prečítať
51. fill ::
vyplniť
52. ingest ::
prijímať potravu
53. submit ::
Predložiť
Noun
54. catch ::
úlovok
55. revenue ::
príjem
56. scene ::
scéna
57. view of ::
pohľad
58. return ::
spiatočný
Antonyms
1. decline ::
pokles
2. deny ::
poprieť
3. disallow ::
neuznať
4. disapprove ::
nesúhlasiť
5. negative ::
negatívny
6. refuse ::
odmietnuť
7. reject ::
odmietnuť
8. spurn ::
odkopnúť
9. veto ::
veto
Different Forms
take, takes
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Lady Sansa, will you take this man?

Lady Sansa, will you TAKE this man?

Game of Thrones Season 5, Episode 6


- Okay, well, I\ALICIA: Oh, you\'re a lifesaver. ' title='- Okay, well, I\'ll take you. ALICIA: Oh, you\'re a lifesaver. ' style='width: 100%;padding-left: 0px; padding-top: 0px;border: 0;' loading='lazy'>

- Okay, well, I'll TAKE you. ALICIA: Oh, you're a lifesaver.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19


Fine, take the plant.

Fine, TAKE the plant.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10


Okay, I\

Okay, I'll TAKE that side.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4


Take cover, take cover!\0

Take cover, TAKE cover!

Money Heist Season 1, Episode 12


English to Slovak Dictionary: take

Meaning and definitions of take, translation in Slovak language for take with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of take in Slovak and in English language.

Tags for the entry 'take'

What take means in Slovak, take meaning in Slovak, take definition, examples and pronunciation of take in Slovak language.

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links